Práce rakouského velvyslance

03.03.2017 22:39

Jakpak asi vypadala práce takového rakouského velvyslance za císaře Františka Josefa I.? To nám zobrazuje příklad hraběte Bohuslava Chotka, otce Žofie Chotkové, který byl v diplomatických službách v Belgii až do svého penzionování. Kromě toho, že si většinu reprezentativních nákladů musel hradit sám, představovalo obrovskou časovou zátěž také psaní pravidelných zpráv do Vídně. Císař František Josef I. totiž požadoval, aby tyto zprávy byly psány ručně a velkým čitelným písmem. Tyto zprávy pak byly předkládány císaři, který neměl rád písmo z psacího stroje. Přepisování zpráv se mnohdy protáhlo až do pozdních ranních hodin.

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 31 s.