Povýšení

03.03.2017 22:21

V roce 1905 byla kněžna Žofie z Hohenbergu „povýšena“ s predikátem „Výsost“. Obdržela také hodnost, která ji stavěla před nejvyšší hofmistryně. Tento predikát ji posunul v pořadí o několik příček výše. Postup zobrazuje následující tabulka:

 

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 148-149 s.