Pernes Jiří

12.10.2015 10:19

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. se narodil 4. července 1948 ve Svitavách. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně, obor historie-český jazyk, a postgraduálně muzeologii. Pracoval jako odborný pracovník v Moravském muzeu v Brně, historik v Zemědělském muzeu v Praze, ředitel Historického muzea ve Slavkově u Brna a ředitel Moravského zemského muzea v Brně. Do roku 2010 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v Praze. Specializuje se na dějiny českých zemí na přelomu 19. a 20. století a na dějiny Československa po roce 1945. Kromě odborných studií je autorem řady historických knih, například: Spiklenci proti Jeho Veličenstvu aneb Historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách, (Praha 1988), Život plný nepřátel aneb Život a smrt Františka Ferdinanda d’Este, (Praha 1995 – nejnověji r. 2014 pod názvem O trůn a lásku), Habsburkové bez trůnu, (Praha 1995), Až na dno zrady. Emanuel Moravec, (Praha 1997), Maxmilián I. Mexický císař z rodu Habsburků, (Praha 1997), Takoví nám vládli. Komunističtí prezidenti Československa a doba, v níž žili, (Praha 2003) a další. Často spolupracuje s televizí na dokumentárních pořadech o české i světové historii, především historii rodu Habsburků.

 

Zdroje:

  • přebal knihy František Josef I. nikdy nekorunovaný český král
  • přebal knihy Poslední Habsburkové. Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu
  • www.databazeknih.cz