O - Z Francie do Španělska

14.01.2015 20:59

Když se chtěla císařská rodina 18. června 1940 dostat z Francie do Španělska, museli všichni její členové čekat mezi mnoha ostatními čekateli. Nicméně náčelník na celnici „císařovnu z Lequeitia“ poznal a nechal ji projít „i s celým doprovodem“. Náčelník se Otty Habsburského dotázal, kdo všechno k nim patří. Otto ukázal na všechny, co stáli za ním. Do Španělska se tak dostalo pod ochranou Habsburků „stovka Židů, komunistů, socialistů, včetně několika bývalých interbrigadistů“. Krásná ukázka dynastické nadstranickosti.

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 158 s.