O - Setkání s Hitlerem

22.03.2015 22:45

Otto Habsburský sehrál důležitou roli při obraně Rakouska před nacistickým Německem. V době Druhé světové války na něj byl pořádán hon za účelem jeho likvidace. Samotný Otto svého soupeře poznal, a to v lednu 1933. V této době se na několik týdnů vydal do Berlína, kde hledal materiál pro svou doktorskou práci. Jeho cesta byla zaznamenána i v tisku. Při své cestě se setkal mj. s Hohenzollerny. Čtvrtý syn bývalého císaře Viléma II. princ August Vilém Pruský s nacionálně-socialistickou stranou sympatizoval. Stal se dokonce i poslancem za tuto stranu. Ottu Habsburského přijal v uniformě S.A. Jeho návrh zprostředkování osobní schůzky s Hitlerem však narazil na rázný odpor Otty Habsburského. Když 28. ledna 1933 přijal pozvání prezidenta Hindenburga, který měl na sobě i vyznamenání od Františka Josefa I. a Karla I., sdělil mu Hindenburg toto: „Víte, Veličenstvo, v našem městě pouze jeden člověk nenávidí Habsburky, a je to Rakušan.“ Otto si samotného Hitlera vyslechl na Bülowplatz a své dojmy sdělil Jean-Paulu Picaperovi: „Stál jsem uprostřed skupiny komunistů, kteří byli rozhodnuti mu dát na pamětnou. Ale Hitler začal mluvit a všechny si je podmanil. Když za jásotu davů odjížděl, zvedal se kolem jeho vozu les rukou.“ Toť setkání dvou rivalů o Rakousko.

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 134 s.