Mladí neřádi

24.01.2018 20:04

Když byl korunní princ Rudolf se svými bratranci, bylo vždy o zábavu postaráno. Na jaře roku 1883 byla Rudolfova žena v Laxenburgu, zatímco Rudolf musel být se svým plukem v Praze. Aby se trochu rozptýlil, dorazili do Prahy také arcivévodové František Ferdinand, Jan Salvátor a Fridrich. Shodou okolností se v Praze nacházela také německá císařovna Augusta, manželka císaře Viléma I. Tato dáma byla již starší a poněkud hlušší. Jak se k ní zachovali urození arcivévodové, zaznamenala Sigrid-Maria Grössingová:

 

„Bratranci si obstarali různé parfémy a vonné esence, všechno smíchali dohromady a nalili tekutinu do nočníku, který přivázali na lano. Než nočník spustili z okna, zapálili jeho obsah. Plamínek, který plápolal uvnitř, na čerstvém vzduchu zmohutněl, a když se nočník vznášel přímo před císařovniným oknem, ozval se ohlušující výbuch, protože nočník i se svým obsahem vybuchl. Dáma sice neslyšela ten hrozný hluk, ale byla téměř omámená zápachem, který se šířil všude. Samozřejmě si to celé nedokázala vysvětlit a mladíci jí namluvili, že to byl meteor, který narazil do jejího okna.“

 

Literatura: GRÖSSINGOVÁ, S. M. Korunní princ Rudolf: volnomyšlenkář – svůdník – psychopat. Praha 2003. 125 s.