Lidskost v době Velké války

18.11.2017 13:48

Císař Karel byl v armádě velice populární. Mohla za to především jeho lidskost. S ní bylo spojeno mnoho příhod.

„Na jaře 1917 se vydal na inspekci frontu v jižním Tyrolsku. Kdesi na cestě jeho auto míjelo starou klečící venkovanku oděnou ve smutku a držící v ruce jakýsi papír. Karel poručil zastavit, vystoupil, pomohl ženě vstát a zeptal se jí, oč jde. Žena mu podala žádost, oznamující, že manžel a tři její synové padli ve válce a nejmladší osmnáctiletý je na frontě. Žena prosila, aby byl ušetřen, nikoho jiného nemá. Karel ji ujistil, že se o to postará. Na zemském velitelství pak podepsal chlapcův demobilizační rozkaz. Vojín však byl mezitím raněn v potyčce, v níž se vyznamenal. Z nemocnice se vrátil ke své jednotce, kde se dozvěděl o svém propuštění. Na rozloučenou jej navštívil císař a osobně vojáka přizval: ‚K vaší poctě a na počest vašeho otce a bratrů.‘ Slavný 1. tyrolský myslivecký pluk tak vzdával zbraní čest poctu císaři a vojínovi...“

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 48 s.