Křen Jan

09.11.2015 17:39

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., narozen roku 1930, je jedním z čelných představitelů nejstarší generace českých historiků. Svým dílem se účastnil obrody české historiografie v 60. letech. Za to mu byla v následujících dvaceti letech zakázána veškerá vědecká činnost a pracoval jako dělník. Jako signatář Charty 77 se účastnil vydávání samizdatů a vyučoval i na pražské ilegální univerzitě. Po Listopadu 1989 se vrátil na Karlovu univerzitu a na její Fakultě sociálních věd založil uznávaný Institut mezinárodních teritoriálních studií. Deset let vykonával čestnou funkci spolupředsedy Česko-německé komise historiků a byl i jedním z iniciátorů kritického pohledu na poválečný odsun německého obyvatelstva. Pět let působil v zahraničí jako hostující profesor. Jeho kniha Dvě století střední Evropy získala řadu cen domácích i zahraničních. Jeho bibliografie obsahuje skoro sto titulů publikovaných doma i v zahraničí. Z jeho díla: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918 (1989, 1990, 2013) a Dvě století střední Evropy (2005).

 

Zdroje:

  • přebal knihy Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918
  • www.databazeknih.cz