Krátký proslov císaře Františka Josefa I. na Karlově svatbě (21. října 1911)

09.08.2015 11:30

„... Arcivévoda Karel si za svou družku v životě vybral Zitu z Parmy. Blahopřeji mu k této volbě jeho srdce a nejsrdečněji přijímám arcivévodkyni Zitu za člena Mého Domu... Nechť se oběma dostane životního štěstí, které je očekává. Nechť Bůh ochraňuje arcivévodu Karla a arcivévodkyni Zitu. Sláva! Sláva! Sláva!“

 

Literatura: GALANDAUER, J. Karel I. Poslední český král. Praha a Litomyšl 2004. 55 s.