K1 - Změna v audiencích

28.01.2015 22:59

S nástupem císaře Karla se změnil i způsob audiencí. Zatímco za Františka Josefa I. se referovalo vestoje a z povzdálí, císař Karel hostům podal ruku a požádal je, aby se posadili. Císař František Josef I. přijímal pouze hosty, kteří se dostavili ve slavnostním obleku. S nástupem císaře Karla došlo k radikální změně, jak dosvědčuje uherský ministr zásobování kníže Ludwig Windischgrätz ve svých pamětech, kde popisuje první setkání s novým panovníkem: „Prohlédl si mne od hlavy k patě a rozesmál se. Ke slyšení jsem se dostavil v novém černém redingotu. ‚Vypadáte jako domácí učitel,‘ řekl mi císař a král. ‚Proč tak obřadně? Choďte přece jako obyčejně.‘ Byl skutečným nepřítelem jakékoli obřadnosti a ošklivil si veškeré rituály etikety. A musel jsem se často vzpamatovati, abych se vystříhal bezděčného použití nenucené mluvy, k níž nás podněcoval samotný tón, jímž vedl konverzaci.“

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 45 s.