K1, Z - Dopisy z Anglie

22.05.2015 00:51

Arcivévoda Karel František Josef, snoubenec Zity Bourbonsko-Parmské, psal své milé zamilované dopisy z Anglie (účastnil se totiž anglické korunovace v červnu 1911):

 

„Z Londýna, 21. června:

      Jistě, již jsem Ti dnes psal, ale činím tak opět. Znovu a znovu Ti musím opakovati, jak mě dnešní návštěva v Ryde potěšila. Putzi (tak nazývali Adelaidu její sourozenci) seděla za mříží hovorny a vypadala tak nesmírně šťastně, tak spokojeně, že jí všichni mohli závidět. (Budu také tak šťastný, až Tě opět uvidím.) Byť ji znám jen letmo, chovala se ke mně jako sestra k bratrovi, byla veselá a bezstarostná. Nesmírně se radovala z našeho štěstí (...) Objímám Tvou máti a líbám jí ruku, pozdravuj ode mě všechny své sourozence. Měj se krásně, moje milá Zito, Líbám Tě a láskyplně objímám.

 

Z Londýna, 26. června:

      Děkuji Ti mnohokrát za milý dopis. Nesmírně lituji, že ses necítila dobře, ale z Tvého písma soudím, že jsi již v pořádku. Nemusíš se strachovati, že mě psaní dopisů příliš zaměstnává, každý den si najdu chvilku, abych Ti napsal. Jest to mojí každodenní největší radostí. (...) Naše velvyslanectví pořádalo včera večeři. Seděl jsem mezi vévodkyní z Malborough a vévodkyní z Tek a hbitě jsem konverzoval v angličtině. Hrál vídeňský orchestr a tančilo se, já ovšem nikoli. Seděl jsem s matkami tanečnic na lavici gardedam! Líbám ruku Tvé matce, zdravím sourozence a tisíckrát líbám i Tebe. Navěky láskyplně Tvůj.“

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 20 s.