K1 - Nevydařené manévry

15.03.2015 20:08

V srpnu roku 1912 se v Haliči konaly i velké manévry. Těchto manévrů se zúčastnili všichni tři nejvýznamnější muži Rakousko-Uherska, tedy císař František Josef I., následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este a druhý následník trůnu arcivévoda Karel František Josef. A právě poslední zmíněný muž utrpěl na těchto manévrech vážný úraz. Na rozbahněném terénu arcivévodův kůň uklouzl a kopytem zasáhl jeho hlavu. Arcivévoda Karel František Josef utrpěl vážný otřes mozku a manévry pro něj skončily. Naštěstí se jeho stav rychle zlepšoval a brzy byl opět zcela zdráv.

 

Literatura: POLÁCH, R. Karel I. Poslední český král a jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912. Nový Jičín 2012. 45 s.