K1 - Korunovace o mnoho dříve

22.10.2014 10:33

Při cestě arcivévody Karla Františka Josefa do Haliče v roce 1912 se nám dochovalo mnoho zajímavých příhod. Jedna z nich se stala ještě na českém území, konkrétně v České Třebové 7. března 1912: „Podle autentického vyprávění ing. Eduarda Stříbrného... byl arcivévodův kůň ustájen v Dittrichově statku č.p. 240 na tzv. Zámostí, jehož hospodář byl vysloužilý dragoun a měl ke koním srdeční vztah. Arcivévoda se v průběhu odpoledne rozhodl ustájení překontrolovat a po obhlídce hospodáři poděkoval. Ten jej pozval i s chotí do světnice, kde několik žen dralo peří. Arcivévoda Karel František Josef je nějaký čas pozoroval a uvažoval, co to stále strkají pod obrácený hrnec. Aby přišel záhadě na kloub, zkusil se pod hrnec podívat. Avšak v tu chvíli vyskočila stará paní Čáslavská, která mu podle starého zvyku přiklopila hrnec na hlavu. Potíž byla však v tom, že díky hrnci plného peří jej nemohl sundat z hlavy. Celá světnice i arcivévodkyně Zita se tomu upřímně smály. Stará paní Čáslavská nastavila poté svou ruku a sdělila, že ‚pán musí dát něco na doderku‘. Nato dostala zlatou desetikorunu. Mezi lidmi se pak dlouho vyprávělo, že budoucí poslední císař byl předběžně korunován právě v České Třebové.“

 

Literatura: POLÁCH, R. Karel I. Poslední český král a jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912. Nový Jičín 2012. 17 s.