K1 - Hrob císaře Karla I.

01.04.2015 17:32

Rakouský císař Karel I. je jediným rakouským panovníkem od smrti Ferdinand II. Štýrského (pohřben v mauzoleu ve Štýrském Hradci), jehož ostatky se nenacházejí v Kapucínské kryptě ve Vídni. „Císařova hrobka byla zřízena a nachází se dnes v boční kapli kostela Nossa Senhora do Monte. Nové mauzoleum tam bylo vysvěceno v lednu 1968 za přítomnosti císařovny Zity. Mramorová deska pod velkým krucifixem z tyrolského dřeva nese nápis:

            Carolus I. D. G. Austriae Imperator

            Bohemiae rex, etc. etc. etc.

            Apostolicus Rex Ungariae, nomine IV.

            Natus Persenbeug, XVII-VIII-MDCCCLXXXVII,

            Mortuus Madeira, I-IV-MCMXXII,

            Adorans S. S. sacramentum praesens

            Divena: ‚Fiat voluntas tua.‘

           

            (Karel I. z milosti Boží císař rakouský,

            král český atd. atd. atd.,

            apoštolský král uherský, toho jména čtvrtý,

            narozen v Persenbeugu 17. srpna 1887,

            zemřel na Madeiře 1. dubna 1922,

            uctívající tuto Nejsvětější Svátost

            a řkoucí: ‚Buď vůle Tvá.‘)

Císařovna Zita v roce 1975 uložila císařovo srdce do kláštera v Muri ve Švýcarsku do nové pohřební krypty Habsburků.“

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 122 s.