K1 - Císařovi koně pro lid

10.04.2016 14:25

Rakousko-Uhersku se na konci Velké války vedlo velice špatně. Především domácí podmínky obyvatelstva byly více než alarmující. Císařská rodina se dobrovolně vzdala mnoha potravin a její jídelníček byl velice střídmý (např. bílý chléb či čokoláda byly z jídelníčku zcela vyškrtnuty). Na obyvatelstvo také zapůsobilo rozdání ušlechtilých meklenburských plnokrevníků a lipicánů (dohromady 350 koní), kteří nově sloužili za účelem zásobování.

 

Literatura: SÉVILLIA, J. Statečná císařovna Zita Habsburská, Praha 2012, 51 s.