Inkoust

03.03.2017 20:48

V době mládí následníka trůnu Ferdinanda I. se budoucí monarcha choval mnohdy dost nekonvenčně, zvláště v případech, kdy okolo Ferdinanda panovala uvolněná atmosféra. Při různých reprezentačních příležitostech musel dodržovat předem stanovený řád a program. Jiná situace nastala při různých návštěvách, kdy byl Ferdinand významnější osoba, než samotný hostitel. Zde je jeden příklad:

 

"Například jednou uvedl velitele pevnosti v Komárně do velkých rozpaků, když zůstal stát v jeho kanceláři a dlouho si prohlížel stěny. Když se velitel uctivě zeptal, co vzbudilo pozornost Jeho císařské Výsosti, poznamenal Ferdinand suše: No, myslel sem, že v pevnosti sou stěny natřený inkoustem. Trochu sem listoval v tý velký knize vydání a našel sem tam položku: inkoust pro pevnost Komárno 1 000 zlatejch. No a poněvadž si myslím, že za rok nelze vypsat inkoust za 1 000 zlatejch, myslel sem si, že s ním natíráte stěny."

 

Literatura: WEISSENSTEINER, F. Rakouští císařové: František I., Ferdinand I., František Josef I., Karel I. Praha 2005. 75-76 s.