FJ1 - Správné plnění povinností

14.09.2015 17:09

Císař František Josef I. vždy požadoval, aby byly přesně dodržovány pravidla a zákony. Tato zásada platila i u jeho osoby. Zvláště ve vojenství ji nejvíce oceňoval. Je zaznamenána příhoda, kdy se mezitím, co se císař procházel schönbrunnskou zahradou, vystřídaly u zámku stráže. Když se císař vracel nazpět, voják na stráži nepoznal císaře a požadoval po něm heslo, které samozřejmě císař neznal. Vše vyřešil až důstojník, který byl na žádost zavolán. Vojín, který očekával potrestání za to, že zadržel svého nejvyššího velitele, byl však pochválen za přesné plnění předpisů.

 

Literatura: RAK, J. Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918. Praha 2013. 240 s.