FJ1 - Pár facek

15.11.2016 23:17

Císař František Josef I. vždy dokázal udržet své nervy na uzdě, ačkoli to mnohdy dalo nesmírnou práci. Nicméně při jedné situaci se neudržel a musel dokonce i fyzicky zakročit. Císařův synovec Otto (bratr následníka trůnu Františka Ferdinanda) byl po celé Vídni znám svými skandály. Jednou při jedné pitce vyhodil podobiznu císaře ven z okna rovnou na hnůj, jindy si zase nechal zastavit pohřební průvod, aby ho mohl zdolat na koni. Když se zase při jedné příležitosti opil a navrhl kumpánům, že je vezme domů, aby se podívali na jeho manželku Marii Josefu, nebo dle jeho slov na zbožnou jeptišku, zabránil této události až hrabě Dürckheim, který nikoho nepustil dovnitř. Císař povolal synovce k sobě a dle očitých svědků mu uštědřil z obou stran pár facek.

 

Literatura: GRÖSSINGOVÁ, S. M. Sisi: moderní žena. Praha 2009. 170 s.