FJ1 - Opilý lazebník

02.11.2016 18:49

Císař František Josef I. si během svého panování vydržoval císařský dvůr, který nebyl placen ze státních peněz. Pokračoval tak v tradici, která započala již ve středověku. Jedním z jeho sloužících byl i „první lazebnický mistr Jeho Veličenstva“. Toto pojmenování se mezi dvořany moc neujalo, a tak mu říkali prostě „umývač“. Po osobním komorníkovi, který císaře každý den budil, to byl druhý člověk, který se setkal s císařem. Jeho nenáročná činnost, tedy mydlení a umývání císaře, byla ztížena tím, že svou službu vykonával tak časně ráno (císař vstával o čtvrté ranní). Tento problém řešil velice svérázně tak, že jednoduše nešel spát, aby byl vždy ráno připraven. Aby však nezaspal, zůstával přes noc v hospodě, kde patřičně holdoval alkoholu, který ho udržoval při vědomí. Nebylo divu, že z něj byl téměř vždy cítit alkohol, čehož si povšiml i císař. Byl však ke svému lazebníkovi shovívavý. Jednou však i císař uznal, že je potřeba situaci s lazebníkem řešit, neboť při jedné ranní koupeli byl lazebník tak opilý, že nedokázal stát rovně a dokonce málem převrhl císaře i s vanou. Tento incident byl řešen velice mírně, tedy pouhým přeložením na jiné místo u dvora, aby bývalý lazebník nemusel tak časně vstávat.

 

Literatura: WINKELHOFEROVÁ, M. Viribus unitis: císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josefa. Praha 2011. 13-14 s.