FJ1 - Lístečky pro císaře

22.11.2016 19:25

K výrazné popularitě císaře Františka Josefa I. přispívala i jeho dobrosrdečná povaha k poddaným. Při jeho návštěvách docházelo i k výjevům, které svědčí o tom, že císař byl lidem daleko blíže, než by se z jeho postu mohlo zdát. Typickým příkladem jsou písemné prosby, které byly vhazovány do císařova kočáru. Často se stávalo, že se žadatel lístečkem do kočáru nestrefil. V takovém případě přikázal monarcha kočár zastavit a tělesný myslivec mu tuto žádost podal. Těmito kroky panovníkova popularita nesmírně rostla.

 

Literatura: RAK, J. Zachovej nám, Hospodine: Češi v Rakouském císařství 1804-1918. Praha 2013. 236 s.