FF - Význam dopisování

01.12.2014 22:23

Abychom pochopili raný vztah arcivévody Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, který byl založen na tajemném dopisování, musíme si vyložit význam dopisování a vůbec celé komunikace mezi lidmi v tehdejší době. Pokud by si chtěl muž popovídat s cizí ženou, měl příležitost pouze jednou ročně na nějakém plesu či tancovačce. Druhý tanec se již bral jako vážný úmysl a neformální zasnoubení. Na tomto první tanci musel muž zapůsobit tak, aby mu žena dovolila komunikaci formou dopisování si. Ale ani tentokrát to nebylo jednoduché, neboť ke komunikaci sloužily výlučně pohlednice, jejich obsah samozřejmě četla (a mnohdy i cenzurovala) matka možné nastávající. Jen v malé míře se mohlo přejít k osobním dopisům. Proto osobní dopisy a pohlednice Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové působily dosti výrazně. Nicméně si František Ferdinand a Žofie Chotková dopisovali i později, kdy už byli svoji, ale byli na několik dní rozděleni.

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 76-77 s.