FF - Následník proti královi

05.10.2015 19:17

V květnu 1910 zemřel anglický král Eduard VII. Jeho pohřbu se zúčastnil i následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este. Ačkoli se mu nepodařilo prosadit i svou manželku Žofii Chotkovou, na cestě se rozhodně nenudil. Více zaznamenala Beate Hammondová:

 

            „Drobné potíže se vyskytly již při odjezdu. Vlak, jímž měl František Ferdinand odjet do Anglie, přijel do Vídně s vagonem bulharského krále připojeným hned za lokomotivou. František Ferdinand trval na tom, že on jako následník trůnu habsburského domu má právo, aby byl první jeho vagón a ne vagón bulharského krále. Pořadí bylo změněno, ovšem k velikému hněvu bulharského krále. František Ferdinand byl spokojen, ale jen do chvíle, než dostal hlad a chtěl se vydat do jídelního vozu. Aby se tam dostal, musel projít vagonem bulharského krále. Opatrně se dal ptát, zda je tranzit povolen, což ještě nahněvaný král přirozeně tvrdě odmítl. Arcivévodovi nezbylo nic jiného, než čekat na nejbližší zastávku, na nádraží rychle proběhnout kolem vagonu bulharského krále, aby ještě před odjezdem vlaku dosáhl jídelního vozu. Po jídle zase čekal na další zastavení, aby se mohl vrátit do svého vagonu.“

 

Literatura: HAMMONDOVÁ, B. Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková. Praha 2004. 158 s.