FF - Konopišťské cesty

10.08.2014 13:02

František Ferdinand d’Este měl velice harmonický vztah ke své rodině. Láska k jeho rodině je všeobecně známá a můžeme se o ní dočíst ve většině publikacích. Při pojmenování jednotlivých cest či stezek na Konopišti se jí řídil také. Každý příslušník rodiny měl v parku jeden prvek, který nesl jeho jméno. Po vévodkyni Žofii z Hohenbergu a její dceři Žofince je „pojmenován most přes Konopišťský rybník“ (Sophienbrücke), po synovi Maxovi je pojmenována cesta „vedoucí od velkého parkoviště v podzámčí směrem k Želetince“ (Max-Weg), po synovi Ernstovi je v evidenci „již částečně zrušená cesta vedoucí od sv. Jana Nepomuckého ke mlýnu Kožlí“ (Ernst-Weg). V parku nalezneme i jméno Františka Ferdinanda – „cesta vedla v parkové části Nad Kovárnou kole střelnice k Žabovřeskům“ (Franz-Weg).

 

Literatura: PAVLÍK, L. Ve službách Konopišťského pána: zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách. Benešov 2014. 37 s.