FF - Fotograf atentátníkem?

18.12.2016 20:28

Jedním ze zaměstnanců arcivévody Františka Ferdinanda d’Este na jeho zámku Konopiště byl i sluha jeho hofmistra Rudolf Mikula. Ve svých pamětech se zmiňuje i o případu bezpečnosti samotného arcivévody, zvláště na Dubrovníku dávala zdejší tajná policie velký pozor: „Následník měl z jedné blízké stanice se dostavit do Drebinje k manévrům. Stáli jsme tam, očekávajíce jeho příchod a hledíce směrem, kterým měl přijít. Proto nikdo nepozoroval shrbenou postavu muže, jenž se plížil podle vlaku a pod pláštěnkou přehozenou přes rameno skrýval nějaký předmět. Daleko se nedostal, obklopili jej agenti tajné policie a začal výslech – kdo je a co tu dělá? Ten však odpověděl: ‚Teď nemám čas, až budu hotov s arcivévodou, tak vám to řeknu.‘ Víc nepotřeboval ani říkat a už se tu seskupilo asi deset postav a vlekli ho z místa. Nastala panika, volalo se cos o atentátu a zapomnělo se na příchod arcivévodův, jenž slyše, co se děje, poznal, kdo je ten ‚anarchista‘, že je to jeho tělesný fotograf z Prahy Ruda Dvořák. Samozřejmě, že byl hned osvobozen a pustil se hned do fotografování. Pocuchali ho velice, ale kamera a desky neutrpěli.“

 

Literatura: PAVLÍK, L. Ve službách Konopišťského pána: zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách. Benešov 2014. 179-180 s.