Doktor Josef Kerzl

10.10.2017 21:30

Doktor Josef Kerzl, který byl od roku 1897 osobním lékařem císaře Františka Josefa I. málem ani na své povolání nenastoupil. Když se měl před císaře dostavit, měl hodinové zpoždění, které císaře tak rozladilo, že jeho služby odmítl. Doktor Kerzl ale poukazoval, že prováděl neodkladnou životně důležitou operaci jednomu vojínovi. Když se císař dozvěděl, že šlo o vojína 73. pěšího pluku, potřásl císař na usmířenou Kerzlovi rukou, čímž jeho služby přijal. Kerzl sloužil svému císaři až do jeho smrti roku 1916.

 

 

Literatura: KORZER-CACHÉE, J., PRASCHL-BICHLEROVÁ, G. Císař František Josef zcela privátně. Praha 1996. 54-55 s.

Zdroje obrázku: de.wikipedia.org