Dámské cercle a večeře u arcivévodkyně Žofie

03.03.2017 22:25

Jak probíhalo tzv. dámské cercle u císařovny Alžběty? Co to vůbec dámské cercle je? A jak naopak vypadala večeře u arcivévodkyně Žofie? O tom nám více řekne ministr obchodu Albert Schäffle, který se účastnil obého:

 

„S císařovnou Alžbětou jsem se setkal jen jednou. Pozvala mě s jedním kolegou k nejpřepychovější a nejvkusnější upravené tabuli, jakou jsem kdy viděl. Ženy zářily v lesku drahých kamenů. Jedna z mých sousedek, polská hraběnka S. B.... se mne zlomyslně zeptala, kde jsem byl vychován pro činnost u dvora... Poprvé jsem se účastnil dámského cerclu Jejího Veličenstva (císařovna Alžběta – pozn. JP); tehdy jsem ještě neměl tušení o správnosti definice, kterou jsem později zaslechl z nejjasnějších úst. ‚Cercle je příležitost, kdy jsou nejvýše postavené osoby nuceny pronést co nejvíc bezvýznamností.‘ To, co císařovna poznamenala, sice nebylo příliš srdečné, ale nepochybně bezvýznamné. Zastavila se sotva na okamžik a řekla: ‚Vy jste Šváb a protestant!‘ a šla dál, aby mému sousedovi v cerclu podala ruku k políbení... Skutečně příjemné bylo naproti tomu stolování u císařových rodičů, arcivévodkyně Žofie a arcivévody Františka Karla. Pozvali mého kolegu z vyučování a mne. Kromě nás zde byl jen jeden kavalír a jedna dvorní dáma hornošvábského původu. Zábava byla velmi živá a arcivévodova žena se mě vyptávala i na osobní rodinné poměry. Představoval jsem si tu vznešenou ženu tak, jak si ji Vídeňané černočerně vymalovali během revoluce: zachmuřenou, bigotní, bezvýznamnou loutku kardinála Rauschera. Shledal jsem se s naprostým opakem. Uvítal mě srdečný pohled, duševní svěžest i ve stáří a odnesl jsem si dojem ženy nevšedního nadání, která musela být i bez kardinála Rauschera schopná uprostřed zkázy roku 1848 udělat pro svůj dům to pravé a také se pro něj vzdát císařské koruny ve prospěch svého syna...“

 

Literatura: HOLLER, G. Žofie: matka Františka Josefa I.: tajná císařovna. Praha 1997. 292-293 s.