6. prosince 1774 - Zavedena povinná školní docházka

09.11.2017 11:37