5. prosince 1777 - Olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství

09.11.2017 11:25

Na žádost olomouckého biskupství bylo toto povýšeno královnou Marií Terezií na arcibiskupství. Jednalo se o první arcibiskupství v Moravském markrabství a po pražském i druhé v Zemích Koruny české (Čechy, Morava a část Slezska). Žádná další arcibiskupství již v Zemích Koruny české nepřibyla.