2. prosince 1848 - Abdikace rakouského císaře Ferdinanda I. a nástup jeho synovce Františka Josefa I.

09.11.2017 10:25

Podrobný článek k této události naleznete zde: 

 

Zajímavosti:

  • Technicky vzato se jednalo o dvojí abdikaci - nejprve abdikoval císař Ferdinand I. a posléze se zřekl nároku na trůn otec Františka Josefa František Karel.
  • Jelikož v době abdikace císaře Ferdinanda I. nebyl arcivévoda František Josef Karel (budoucí František Josef I.) ještě plnoletý, musel být vydán manifest o jeho plnoletosti. Plnoletost se v 19. století měřila jinak pro šlechtu a jinak pro ostatní. Šlechtic byl prohlašován za plnoletého okolo svého 20. roku života, měšťan v 18 letech, dívky již v 15 letech.
  • Mladý arcivévoda měl původně nastoupit na trůn jako rakouský císař František II., ale po poradě a zásahu knížete a ministerského předsedy Felixe Schwarzenberga bylo jeho jméno upraveno na František Josef I. Jméno Josef bylo přidáno na počest populární reformátora císaře Josefa II.
  • Kvůli novému jménu musely být dokonce znovu vytištěny dokumenty. Na těch z 1. prosince (resp. z listopadu 1848, kdy je začal sepisovat Alexander von Hübner) se totiž počítalo s novým císařem Františkem II., nikoli s Františkem Josefem I.
  • Proti novému jménu se stavěla matka nového císaře arcivévodkyně Žofie. Byla totiž velkou ctitelkou rakouského císaře Františka I. a chtěla proto, aby její syn nesl památné jméno tohoto muže. Jméno „František Josef“ proto označila za „krádež památky našeho zesnulého císaře“.