A kde je Otto?

09.10.2016 21:02

 

            Směšně položená otázka, na kterou český čtenář nedostává doposud žádnou odpověď. Dobrá, položím otázku jinak: Kde máme životopis našeho „posledního“ (zde uvádím uvozovky, protože existuje ne zrovna malá skupina lidí, kteří považují současnou hlavu habsbursko-lotrinského rodu, tedy Karla von Habsburg, za člověka, který jednou bude vládnout v našich zemích – a podle posledních průzkumů počet zastánců monarchie jako státního zřízení pomalu roste) korunního prince, Otty von Habsburg? To byl jeho život tak nezajímavý, že mu dosud bylo vymezeno tak málo prostoru? Jsou naši vydavatelé tak krátkozrací a nechávají si ujít dle mého názoru zisk z předpokládaného prodeje za vydání Ottova životopisu?

            V našem malém státě již vyšlo tolik zbytečných knih (samozřejmě zbytečnost té či oné publikace je subjektivní názor každého z nás), které bychom si neotevřeli ani z principu povinné četby (příkladem může být obrovské kvantum propagandistických knih za doby komunismu), nicméně knihy, o kterých se budu zmiňovat později, do této kategorie nepatří. Nepatří sem, protože jsou zajímavé, představují určitý výběr a rozhodně přinášejí alespoň minimum nového. Ale neubráním se pocitu, že mohly být nahrazeny mnohem lepšími kusy, které by byly přínosem celé, a nikoli jen úryvky z nich. A proto se dostávám k otázce, proč si nemůžu přečíst životopis tak významné osoby, jakým byl Otto von Habsburg v češtině? Místo toho dostávám polovičaté kusy, jako například nedávno vydanou knihu Habsburkové bez říše od Dietra Kindermanna. Novinář, který se sice snažil něco vytěžit z toho, že znal politiky i samotného Ottu von Habsburg, nicméně svojí knihu stylizoval příšerným způsobem. Podívám-li se na ni, pak vlastně musím paradoxně vydavatele pochválit za to, že vidí potenciál v knize o našem posledním korunním princi. Že si ale vyberou knihu, která všechny informace obchází, přeskakuje od jednoho tématu k druhému a nakonec čtenáři v podstatě nic nesdělí, to už bych si být vydavatelem a schvalovatelem této knihy za rámeček nedal. Proč raději nezvolil životopisy, které jsou běžně dostupné v němčině či angličtině (tak například kniha Otto von Habsburg – Die Biographie od autorů Stephana Baiera Evy Demmerleové, která vyšla ve Vídni roku 2002 a 2007 – mimochodem krásných 576 stran; nebo kniha Uncrowned emperor: the life and times of Otto von Habsburg od Gordona Brook-Shepherda, která vyšla v Londýně roku 2003 – 254 stran), a dal raději přednost takovémuto paskvilu? Možná namítl, že tu přeci zdařilý životopis máme (teď narážím na knihu od Jiřího Pernese Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu), jenže co si budeme nalhávat, ona kniha je z jedné poloviny o císaři Karlovi, zatímco druhou polovinu si dělí císařovna Zita se svým nejstarším synem. Prostě kvalitní životopis osoby, která byla po skončení Velké války vyhnána do exilu, která se snažila zabránit vypuknutí druhé světové války a která dlouho a neúnavně bojovala proti Hitlerovi a později i proti Stalinovi, tu zkrátka není. Příslibem snad může být skutečnost, že již zmíněný příklad, tedy vydání knihy Habsburkové bez říše, dává naději, že toto téma není zcela opuštěno a že snad přijde brzy nějaký vydavatel s překladem životopisného díla o tomto velkém muži.

            Věřme, že nebudeme muset čekat na nějaké to výročí spjaté s Ottou (tak, jak tomu je například s výročím narození císaře Karla IV., u kterého však knihy vycházely ve velkém již před jeho výročím).

 

Jiří Pánek

Diskuse a komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek