Literatura

 

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému, n. Kartuziánské nakladatelství, Brno 2011, 45 s.

 

Park Jeho císařské a královské Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este na Konopišti, n. Spolek přátel Konopiště, Konopiště 2012, 29 s.

 

Bestenreinerová Erika, Zakázaná láska u císařského dvora, n. Víkend, Líbeznice 2012, 303 s.

 

Conte Egon Caesar, Alžběta: zvláštní žena, n. Ikar, Praha 2008, 483 s.

 

Demmerleová Eva, Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj, n. Ikar, Praha 2006, 281 s.

 

Demmerleová Eva, Habsburkové: dějiny jedné dynastie, n. Slovart, Praha 2012, 259 s.

 

Egghardtová Hanne, Vyděděnci Habsburků: císař nebyl ušetřen opravdu ničeho, n. Ikar, Praha 2011, 167 s.

 

Frais Josef, Reformy Marie Terezie a Josefa II. (nejen v českých a moravských zemích), n. Akcent, Třebíč 2005, 156 s.

 

Galandauer Jan, František Ferdinand d'Este - následník trůnu, n. Paseka, Praha a Litomyšl 2000, 353 s.

 

Galandauer Jan, Karel I.: poslední český král, n. Paseka, Praha a Litomyšl 2004, 352 s.

 

Galandauer Jan, Honzík Miroslav, Osud trůnu Habsburského, n. Daranus, Praha 2013, 376 s.

 

Griesser-Pečarová Tamara, Zita: poslední císařovna, n. Mladá fronta, Praha 1994, 279 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Císařovna Alžběta a její muži, n. Ikar, Praha 1999, 253 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Dvě nevěsty pro císaře: Sissi a její sestra Nené, n. Ikar, Praha 2002, 222 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Korunní princ Rudolf: volnomyšlenkář - svůdník - psychopat, n. Ikar, Praha 2003, 246 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Muži kolem Sisi, n. Ikar, Praha 2010, 238 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Sisi: moderní žena, n. Ikar, Praha 2009, 197 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Sisi a její rodina, n. Ikar, Praha 2007, 190 s.

 

Grössingová Sigrid-Maria, Tragédie v habsburském domě, n. Ikar, Praha 2008, 185 s.

 

Hamannová Brigitte, "Moje milá, dobrá přítelkyně!", n. Brána, Praha 2002, 217 s.

 

Hamannová Brigitte, Alžběta: císařovna proti své vůli, n. Brána, Praha 2011, 446 s.

 

Hamannová Brigitte, Habsburkové: životopisná encyklopedie, n. Brána, Praha 2010, 403 s.

 

Hamannová Brigitte, Rudolf Habsburský: princ rebel, n. Ikar, Praha 2006, 541 s.

 

Hammondová Beate, Mladá léta velkých císařoven, n. Ikar, Praha 2004, 175 s.

 

Hammondová Beate, Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková, n. Ikar, Praha 2004, 205 s.

 

Herre Franz, Císař František Josef I.: jeho život - jeho doba, n. Ikar, Praha 1998, 430 s.

 

Hlaváč Bedřich, František Josef I.: život, povaha, doba, n. František Borový, Praha 1933, 715 s.

 

Hodík Milan, Landa Pavel, Jak císař pán nechodil pěšky, n. Naše vojsko, Praha 2009, 278 s.

 

Holler Gerd, Ferdinand I.: poslední Habsburk na Pražském Hradě: spravedlnost pro císaře, n. Brána, Praha 1998, 195 s.

 

Holler Gerd, Žofie: matka Františka Josefa I.: tajná císařovna, n. Brána, Praha 1997, 325 s.

 

Hora-Hořejš Petr, Toulky českou minulostí. Díl devátý, n. Via Facti, Praha 2002, 223 s.

 

Indra Bořivoj, Tajemství paravánu následníka trůnu: neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904, n. Havran, Praha 2004, 254 s.

 

Ketterl Evžen, Paměti komorkníka císaře Františka Josefa I.: císař v nedbalkách, n. Petrklíč, Praha 1993, 342 s.

 

Kindermann Dieter, Habsburkové bez říše: historie rodiny od roku 1918, n. Ikar, Praha 2013, 300 s.

 

Kiste John Van der, Císař František Josef: život, pád a zánik habsburské říše, n. Práh, Praha 2008, 262 s.

 

Korzer-Cacchée Josef, Císař František Josef zcela privátně, n. Brána, Praha 1996, 169 s.

 

Kořalka Jiří, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914: sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, n. Argo, Praha 1996, 354 s.

 

Křen Jan, Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918, n. Karolinum, Praha 2013, 416 s.

 

Křivánková Alena, Sisi: 21 kapitol ze života rakouské císařovny, n. Československý spisovatel, Praha 2013, 253 s.

 

Mádrová Kamila, Pedagogové ve službách trůnu: privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska, n. NLN, Praha 2015, 239 s.

 

Magenschab Hans, Josef II.: cesta Rakouska do moderní doby, n. Ikar, Praha 2008, 246 s.

 

Markus Georg, Causa Mayerling: život a smrt Mary Vetserové s novými poznatky a expertizami po vyloupení hrobu, n. Naše vojsko, Praha 1994, 143 s.

 

Mazan Leszek, Příhody ze života našeho mocnáře, n. Radix, Praha 2004, 248 s.

 

McMeekin Sean, Červenec 1914: poslední dny před válkou, n. Computer press, Brno 2014, 464 s.

 

Mihola Rudolf, Tajemství Konopiště, n. Start, Benešov 2007, 103 s.

 

Montjouvent Philippe de, Sissi: nesmrtelná císařovna, n. Alpress, Frýdek-Místek 2009, 144 s.

 

Němec Vilém, Vysoký pán konopišťský aneb Nelichotivý portrét následníka trůnu Františka Ferdinanda D'Este, n. Madagaskar, Jihlava 1996, 134 s.

 

Novák Milan, Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský: v městě Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, n. Kartuziánské nakladatelství, Brno 2011, 134 s.

 

Pavlík Lukáš, František Ferdinand d'Este: Život konopišťských pánů ve fotografiích, Benešov 2014, 56 s.

 

Pavlík Lukáš, Ve službách Konopišťského pána: zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách, Benešov 2014, 183 s.

 

Pernes Jiří, František Josef I.: nikdy nekorunovaný český král, n. Brána, Praha 2005, 495 s.

 

Pernes Jiří, Habsburkové bez trůnu, n. Iris, Praha 1995, 232 s.

 

Pernes Jiří, Maxmilián I.: mexický císař z rodu Habsburků, n. Brána, Praha 1997, 230 s.

 

Pernes Jiří, O trůn a lásku: dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d'Este, n. Brána, Praha 2007, 261 s.

 

Pernes Jiří, Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu, n. Barrister & Principal, Brno 2010, 288 s.

 

Pernes Jiří, Spiklenci proti Jeho Veličenstvu: historie tzv. spiknutí Omladiny v Čechách, n. Barrister & Principal, Brno 2002, 337 s.

 

Pointinger Hubert, Solná princezna: tajná milenka císaře Františka Josefa, n. Ikar, Praha 2009, 156 s.

 

Polách Radek, Karel I.: poslední český král a jeho cesta Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912, n. Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 2012, 52 s.

 

Praschl-Bichlerová Gabriele, Ferdinand Maxmilián Habsburský: soukromé dopisy mexického císaře a jeho rodiny: poprvé zveřejněná korespondence Habsburků, n. Ikar, Praha 2008, 230 s.

 

Praschl-Bichlerová Gabriele, Naše milá Sisi: pravda o arcivévodkyni Žofii a císařovně Alžbětě na základě dosud nezveřejněných dopisů, n. Ikar, Praha 2010, 222 s.

 

Reynaudová Élisabeth, Sisi, rakouská císařovna, n. Brána, Praha 2011, 194 s.

 

Ryantová Marie et al. Čeští králové, n. Paseka, Praha, Litomyšl 2008, 583 s.

 

Saathen Friedrich, Anna Nahowská a císař František Josef: zápisky, n. Akropolis, Praha 1994, 133 s.

 

Schielová Irmgard, Stefanie: životní osudy vdovy po následníkovi rakouského trůnu, n. Brána, Praha 2002, 275 s.

 

Scholler Christiane, Můj pradědeček František Ferdinand: příběh arcivévody Františka Ferdinanda očima jeho pravnučky Anity Hohenberg, n. Víkend, Líbeznice 2014, 159 s.

 

Sekyrková Milada, 7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace, n. Havran, Praha 2004, 189 s.

 

Sévillia Jean, Poslední císař Karel Rakouský, n. Plejáda, Plzeň 2010, 211 s.

 

Sévillia Jean, Statečná císařovna Zita Habsburská, n. Plejáda, Praha 2012, 218 s.

 

Schadová Martha, Císařovna Alžběta a její dcery, n. Ikar, Praha 2006, 149 s.

 

Schaefer Camillo, Mayerling: záhada smrti korunního prince Rudolfa, n. Brána, Praha 1999, 190 s.

 

Schäfer Martin, Sissi, n. Mladá fronta, Praha 1993, 148 s.

 

Sojka Jaroslav, Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, n. Správa Pražského hradu, Praha 2012, 351 s.

 

Sztárayová Irma, Poslední léta císařovny Alžběty: vzpomínky dvorní dámy, n. Brána, Praha 2005, 138 s.

 

Šváb Josef, Osvícenství choromyslného císaře, aneb Zklamal Josef II. ve všem, co podnikl?, n. Společnost J. L. Fischera v Olomouci, Olomouc 2007, 96 s.

 

Taraba Luboš, Josef II., n. Epocha, Praha 1999, 191 s.

 

Urban Otto, František Josef I., n. Argo, Praha 1999, 297 s.

 

Wallersee-Larisch Marie Louise von, Láska a krev: skandál kolem Mayerlingu, n. Grafoprint-Neubert, Praha 1993, 158 s.

 

Wallersee-Larisch Marie Louise von, Moje minulost, n. L. Bradáč, Praha 1919, 181 s.

 

Weissensteiner Friedrich, Dcery Marie Terezie, n. Ikar, Praha 1995, 245 s.

 

Weissensteiner Friedrich, František Ferdinand: krůček od trůnu, n. Ikar, Praha 2013, 223 s.

 

Weissensteiner Friedrich, Osudové ženy korunního prince Rudolfa: od císařovny Alžběty k Mary Vetserové, n. Brána, Praha 2007, 156 s.

 

Weissensteiner Friedrich, Rakouští císařové: František I., Ferdinand I., František Josef I., Karel I., n. Ikar, Praha 2005, 213 s.

 

Weissensteiner Friedrich, Ženy na habsburském trůnu: rakouské císařovny 1804-1918, n. Ikar, Praha 2000, 205 s.

 

Werstadt Jaroslav, Zápas Františka Ferdinanda o záchranu habsburské monarchie, n. Historický klub, Praha 1991, 76 s.

 

Wilkenhoferová Martina, Viribus unitis: císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josef, n. Ikar, Praha 2011, 237 s.

 

Zessner-Spitzenberg Hans Karl von, Císař umírá: z pozůstalosti vysokoškolského profesora Hanse Karla Zeßner-Spitzenberga, n. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004, 41 s.

 

Poznámka: I přesto, že se neustále snažíme doplňovat články, především bibliografii, vždy podle nejnověji vydaných publikací, není v našich silách čerpat ze všech zde uvedených knih. U daného článku je vždy uvedena použitá literatura. Knihy zde uvedené mají čtenáři rozšířit obzory o daném tématu. Děkujeme za pochopení.