Literatura

 

Eva Demmerleová, Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj, n. Ikar, Praha 2006, 281 s.

 

Hans Karl von Zessner-Spitzenberg, Císař umírá: z pozůstalosti vysokoškolského profesora Hanse Karla Zeßner-Spitzenberga, n. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004, 41 s.

 

Radek Polách, Karel I.: poslední český král a jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912, n. Muzeum Novojičínska, Nový Jičín 2012, 52 s.

 

Jan Galandauer, Karel I.: poslední český král, n. Paseka, Praha a Litomyšl 1998, 352 s.

 

Milan Novák, Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský: v městě Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, n. Kartuziánské nakladatelství, Brno 2011, 134 s.

 

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému, n. Kartuziánské nakladatelství, Brno 2011, 45 s.

 

Jiří Pernes, Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu, n. Barrister & Principal, Brno 2010, 288 s.

 

Jean Sévillia, Poslední císař Karel Rakouský, n. Plejáda, Plzeň 2010, 211 s.

 

Sigrid-Maria Grössingová, Tragédie v habsburském domě, n. Ikar, Praha 2008, 185 s.

 

Poznámka: I přesto, že se neustále snažíme doplňovat články, především bibliografii, vždy podle nejnověji vydaných publikací, není v našich silách čerpat ze všech zde uvedených knih. U daného článku je vždy uvedena použitá literatura. Knihy zde uvedené mají čtenáři rozšířit obzory o daném tématu. Děkujeme za pochopení.