Hodnocení literatury

Poslední Habsburkové: Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu císařského trůnu - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Brno: Barrister & Principal, 2010 Rozsah: 288 s. Anotace: Kniha sleduje životní osudy příslušníků rodu habsbursko-lotrinského, kteří řízením osudu museli v průběhu posledního století bojovat o udržení trůnu zděděného po předcích a o zachování celistvosti...

Poslední císař Karel Rakouský - Jean Sévillia

Nakladatelské údaje: Plzeň: Plejáda, 2010 Rozsah: 211 s. Anotace: Na podzim 1916, uprostřed světové války, umírá císař František Josef po 68 letech vlády. Novým císařem se stává jeho prasynovec Karel. Mladý, devětadvacetiletý muž má jasný plán: co nejrychleji uzavřít mír a reformovat...

Novéna k blahoslavenému Karlovi Rakouskému

Nakladatelské údaje: Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011 Rozsah: 45 s. Anotace: Není Hodnocení: 4/10 Komentář k hodnocení: Krátká publikace vydaná za účelem oznámení beatifikace císaře Karla I. Hodně, hodně stručně Vás seznámí s panovníkem a také se samotným procesem beatifikace. Poté...

Náš arcivévoda císař a král Karel I. Rakouský: v městě Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi - Milan Novák

Nakladatelské údaje: Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011 Rozsah: 134 s. Anotace: Osobnost blahoslaveného císaře a českého krále Karla I. Rakouského je v této knížce přiblížena řadou historických fotografií a zápisů z kronik, s nimiž se můžeme vrátit do českých měst Brandýsa nad Labem...

Karel I.: poslední český král a jeho cesta z Brandýsa nad Labem přes Nový Jičín do Kolomyje v roce 1912 - Radek Polách

Nakladatelské údaje: Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, 2012 Rozsah: 52 s. Anotace: Není Hodnocení: 4/10 Komentář k hodnocení: Kniha, nebo spíše brožurka, nás informuje o jedné cestě druhého následníka trůnu arcivévody Karla Františka Josefa a jeho pluku, která se uskutečnila na jaře roku...

Karel I.: poslední český král - Jan Galandauer

Nakladatelské údaje: Praha; Litomyšl: Paseka, 1998 Rozsah: 352 s. Anotace: Postava posledního rakousko-uherského panovníka, císaře a českého krále Karla I. nijak zvlášť nezakotvila v české historické paměti. Karel je ten, který prohrál, ten, jenž ztratil korunu. Z českého hlediska by mohl...

Císař umírá: z pozůstalosti vysokoškolského profesora Hanze Zeßner-Spitzenberga - Hans Carl von Zessner-Spitzenberg

Nakladatelské údaje: Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004 Rozsah: 41 s. Anotace: Není Hodnocení: 6/10 Komentář k hodnocení: Autor této kratičké publikace detailně zaznamenává samotný skon posledního panovníka Habsburské monarchie císaře Karla I. Jelikož samotný skon panovníka zažil a...

Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj... - Eva Eleonore Demmerleová

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2006 Rozsah: 281 s. Anotace: Osudy "mírového císaře", který byl 3. října 2004 v Římě blahořečen. "Musím toho tolik protrpět, aby se mé národy opět spojily," řekl poslední rakouský císař a poslední uherský král krátce před svou smrtí roku 1922. Karel,...