Historické perličky

Lidskost v době Velké války

18.11.2017 13:48
Císař Karel byl v armádě velice populární. Mohla za to především jeho lidskost. S ní bylo spojeno mnoho příhod. „Na jaře 1917 se vydal na inspekci frontu v jižním Tyrolsku. Kdesi na cestě jeho auto míjelo starou klečící venkovanku oděnou ve smutku a držící v ruce jakýsi papír....

Změny ve vedení války

02.07.2017 19:41
S nástupem císaře Karla došlo k radikálním změnám. Jednou z nich byla i jiná strategie vedení války. Tato změna je nejvíce patrná v porovnání s dosavadním náčelníkem generálního štábu generálem Franzem Conradem von Hötzendorf, který považoval pěchotu za potravu pro děla. I...

Bruslení

03.03.2017 22:31
Z neobvyklých sportů 19. století (myšleno pro aristokratickou společnost) vyniká pravděpodobně bruslení. Většiny panovníky i aristokraty byl tento sport tvrdě odsuzován (např. německý císař Vilém II. zakázal své sestřenici Luise Žofii bruslit, protože se to pro princeznu nehodí). Našli se ale...

Změna v audiencích

03.03.2017 22:06
S nástupem císaře Karla se změnil i způsob audiencí. Zatímco za Františka Josefa I. se referovalo vestoje a z povzdálí, císař Karel hostům podal ruku a požádal je, aby se posadili. Císař František Josef I. přijímal pouze hosty, kteří se dostavili ve slavnostním obleku. S nástupem...

Dopisy z Anglie

03.03.2017 22:06
Arcivévoda Karel František Josef, snoubenec Zity Bourbonsko-Parmské, psal své milé zamilované dopisy z Anglie (účastnil se totiž anglické korunovace v červnu 1911):   „Z Londýna, 21. června:       Jistě, již jsem Ti dnes psal, ale činím tak opět. Znovu a...

Vlakové statistiky

03.03.2017 22:05
Císař Karel I. za svou dvouletou vládu podnikl celkem 161 jízd vlakem. Jeden důstojník spočítal, že v průběhu války Karel strávil ve vlaku 450 dní a urazil 119 189 kilometrů. Velice zajímavé.   Literatura: GALANDAUER, J. Karel I.: poslední český král. Praha, Litomyšl 2004. 165...

Rozšafné příhody z Brandýsa nad Labem

03.03.2017 22:02
Hezké a přitom autentické historky o mladém arcivévodovi Karlu Františku Josefovi při jeho službě v Brandýse nad Labem nám ve svých pamětech zachoval akademický architekt Albert Jonáš, který býval v těch letech častým hostem v domě zakladatele slatinných lázní v Toušeni MUDr....

Přezdívka

03.03.2017 21:53
Tentokrát se podíváme na přezdívku, kterou dostal císař Karel I. Nejedná se sice o humorný příběh, neboť posměváčci, kteří ostatní kritizují a hodnotí je, nikdy nepůsobí pozitivně.    Civilisty tak často odměňoval povýšením do šlechtického stavu, že vtipálkové pro něho vymysleli...

Peníze a uzlíček pro vojína

03.03.2017 21:52
Když už byl arcivévoda Karel František Josef společně se svou posádkou v roce 1912 v Haliči, častokrát se společně s manželkou Zitou podnikali výjezdy po okolí. Při jedné takové jízdě automobilem dostala arcivévodkyně Zita, která již byla v pokročilém stupni těhotenství, chuť na...

Nevydařené manévry

03.03.2017 21:50
V srpnu roku 1912 se v Haliči konaly i velké manévry. Těchto manévrů se zúčastnili všichni tři nejvýznamnější muži Rakousko-Uherska, tedy císař František Josef I., následník trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este a druhý následník trůnu arcivévoda Karel František Josef. A právě...
1 | 2 >>