Chronologie

 

 • 17. srpna 1887 - na zámku Persenbeug se arcivévodkyni Marii Josefě a arcivévodovi Ottovi narodil arcivévoda Karel František Josef

 • 13. dubna 1895 - arcivévodkyni Marii Josefě se narodil druhý syn Maxmilián, mladší bratr arcivévody Karla Františka Josefa

 • 1. října 1905 - arcivévoda Karel František Josef nastupuje v české Bílině aktivní vojenskou službu u regimentu dragounů Vévoda Lotrinský a Barský

 • 1. listopadu 1906 - umírá Karlův otec arcivévoda Otto

 • 13. června 1911 - Karel František Josef se zasnoubil se Zitou z rodu Bourbonsko-Parmského

 • 17. června 1911 - arcivévoda Karel František Josef odjel na svou první oficiální cestu - měl se zúčastnit korunovace anglického krále Jiřího V.

 • 19. října 1911 - slavnostní korunovace anglického krále Jiřího V., které se zúčastnil i arcivévoda Karel František Josef

 • 21. října 1911 - svatba arcivévody Karla Františka Josefa a Zity Bourbonsko-Parmské ve vile Schwarzau, které se zúčastnil i císař a následník trůnu

 • 20. listopadu 1912 - arcivévodkyni Zitě Bourbonsko-Parmské se narodil syn, korunní princ František Josef Otto

 • 28. června 1914 - Gavrilo Princip zavraždil v Sarajevu následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este a jeho ženu Žofii Chotkovou vévodkyni z Hohenbergu - o měsíc později vyhlašuje Rakousko-Uhersko Srbsku válku

 • 8. února 1915 - arcivévodkyni Zitě Bourbonsko-Parmské se narodil druhý syn, arcivévoda Robert

 • 31. května 1916arcivévodkyni Zitě Bourbonsko-Parmské se narodil třetí syn, arcivévoda Felix

 • 12. listopadu 1916 - arcivévoda Karel se svou ženou Zitou navštívil císaře poté, co dostal zprávu, že se císařův zdravotní stav začíná zhoršovat

 • 21. listopadu 1916 - ve 21:05 hodin umírá císař František Josef I. ve věku 86 let - novým císařem se stává arcivévoda Karel František Josef jako rakouský císař Karel I.

 • 27. listopadu 1916 - císař Karel I. slibuje, že se nechá co nejdříve korunovat na uherského krále a že bude přísahat na uherskou ústavu

 • 2. prosince 1916 - císař se osobně ujímá funkce vrchního velitele rakousko-uherských vojsk

 • 22. prosince 1916 - novým ministrem zahraničí je jmenován hrabě Otokar Czernin - jedná se o nejmocnější post a jeho jediným nadřízeným je císař

 • 30. prosince 1916 - císař Karel a císařovna Zita jsou slavnostně korunováni na uherského krále a královnu - Karel zde vládne jako uherský král Karel IV.

 • 26. ledna 1917 - císař Karel vylepšuje císařským výnosem zákon o zdravotním pojištění z roku 1888 - v únoru vydává i nařízení k ochraně nájemníků, aby nedocházelo ke drastickému zvyšování nájemného

 • 1. března 1917 - z vojenského velení je odvolán Conrad von Hötzendorf, který byl převelen na jižní italskou frontu

 • 24. března 1917 - císař Karel I. se na zámku Laxenburg setkává se svým švagrem Sixtem Bourbonsko-Parmským a předává mu dopis, který je určen francouzské vládě (začátek vyjednávání o mírorvých podmínkách)

 • 26. března 1917 - Karel poprvé jako císař navštěvuje české země, konkrétně město Starou Boleslav a Brandýs nad Labem

 • 5. dubna 1917 - rakouský císař Karel I. se schází s německým císařem Vilémem II. v Bad Homburgu, aby ho přesvědčil o nutnosti míru - německé vrchní velení však stále věří v definitivní vítězství Německa

 • 8. května 1917 - uskutečnila se druhá návštěva císařova švagra Sixta Bourbonsko-Parmského a císaře samotného na zámku Laxenburg - výsledkem je druhý dopis adresovaný státům Dohody, na který však císař nikdy nedostal odpověď

 • 30. května 1917 - na popud císaře Karla zahájila zasedání říšská rada, která byla roku 1914 rozpuštěna

 • 1. června 1917 - císař Karel I. dopisem svému ministerskému předsedovi Clam-Martinicovi nařídil, aby připravil zřízení prvního ministerstva sociálního zabezpečení na světě

 • 2. července 1917 - císař Karel vyhlašuje amnestii, při které bylo propuštěno na 2600 vězňů, především z řad Čechů a Srbů - ve stejný den dochází k bitvě u Zborova, kde se vyznamenávají čeští vojáci na straně Ruska

 • 8. října 1917 - Karel kupuje brandýské panství od pozůstalosti Ludvíka Salvátora - patří k němu brandýský zámek, renesanční zámeček v Přerově nad Labem, brandýský zámecký pivovar, cihelna, poplužní dvůr, dvě patrové vily s hospodářskými budovami a čtyři obytné domy, stáje, altány, myslivny a lesní a zemědělské pozemky o celkové výměře přes 7 tisíc hektarů - tento pozemek mu bude o rok později znárodněn československou vládou

 • 8. ledna 1918 - americký prezident Wilson zveřejnil ve svém poselství Kongresu proslulých "14 bodů", které proklamoval jako základní podmínky dosažení progresivního míru, jenž měl ukončit "poslední" velkou válku

 • 9. února 1918 - Německo, Turecko a Rakousko-Uhersko uzavřely tzv. mír za chléb s Ukrajinou

 • 10. března 1918 - císařovně Zitě Bourbonsko-Parmské se narodil čtvrtý syn, arcivévoda Karel Ludvík

 • 2. dubna 1918 - rakouský ministr zahraničí hrabě Otokar Czernin uvedl svým proslovem do pohybu lavinu neblahých událostí, které se později začalo říkat Sixtova aféra

 • 12. dubna 1918 - francouzský ministr zahraničí Georges Clemenceau zveřejňuje v celém rozsahu dopis, který Karel předal 24. března 1917 v Laxenburgu svému švagrovi Sixtovi

 • 14. dubna 1918 - hrabě Czernin odstupuje z funkce rakouského ministra zahraničí kvůli nedávno propuknuvší Sixtově aféře - nahrazuje ho Štěpán baron Burián

 • 11. května 1918 - císař Karel odcestoval se šéfem rakousko-uherského generálního štábu generálem Arthurem Arzem von Straußenburg do německého hlavního stanu ve Spa, lázeňském městečku v obsazené Belgii - výsledkem byla dohoda o spolupráci Německa a Rakousko-Uherska, ve skutečnosti ale závislost Rakousko-Uherska na Německu

 • 19. května 1918 - císař Karel a císařovna Zita odjeli na státní návštěvu do hlavního města svého spojence, Istanbulu

 • 4. října 1918 - Rakousko-Uhersko se přidává k Německu a obrací se na amerického prezidenta Wilsona s nabídkou příměří na základě 14 bodů

 • 16. října 1918 - císař Karel odsouhlasil společně s poradci konečnou verzi "manifestu národům", který byl následujícího dne zveřejněn

 • 17. října 1918 - císař Karel vydává "manifest národům", ve kterém sliboval národům dosavadní rakouské poloviny říše federativní uspořádání státu - Uhry vypověděly státoprávní vztahy s Rakouskem, čímž byla ukončena dvojmonarchie existující od roku 1867, ale personální unie rakouského císaře a uherského krále zatím existovala dál

 • 23. října 1918 - císař Karel odcestoval s rodinou do Gödöllö, královské rezidence vzdálené asi 30 kilometrů od Budapešti

 • 28. října 1918 - Československá národní rada vyhlásila v Praze samostatnost

 • 29. října 1918 - Chorvatský zemský sněm (sabor) se sešel v Agramu (Záhřebu), aby vůči Vídni a Budapešti vyhlásil vystoupení z rakousko-uherského státního svazku a proklamoval samostatnost jihoslovanských národů

 • 11. listopadu 1918 - Císař Karel podepsal dokument, ve kterém se "vzdává jakékoli účasti na řízení státních záležitostí" - o dva dny později podepíše totéž v případě Uher

 • 16. listopadu 1918 - národní shromáždění vyhlásilo v Budapešti nezávislou Maďarskou republiku. Tu vyhlásil ministerský předseda Michael hrabě Károlyi

 • 27. února 1919 - anglický král Jiří V. vyslal anglického nadporučíka Edwarda Lisle Strutta z Royal Scotts Gards

 • 20. března 1919 - v Maďarsku se k moci dostala "přechodná revoluční vládnoucí rada", ve jejímž čele stál komunista Béla Kun

 • 23. března 1919 - císařský pár s dětmi odcestoval z malého nádraží v Kopfstettenu do švýcarského exilu, konkrétně na zámek Wartegg nedaleko švýcarsko-rakousko-německých hranic, kam dorazil následující den

 • 3. dubna 1919 - rakouské Národní shromáždění usneslo na zrušení šlechty a navíc odhlasovalo tzv. Zákon o Habsburcích, ve kterém jsou Habsburkové, kteří se nevzdali trůnu, vypovězeni ze země a připraveni o majetek

 • 20. května 1919 - císařský pár se svou rodinou přesídlil se svým malým dvorem do vily Prangins nedaleko Nyonu, na březích Ženevského jezera

 • 5. září 1919 - císařovně Zitě Bourbonsko-Parmské se narodil pátý syn, Rudolf

 • 6. září 1919 - byla podepsána mírová smlouva ze St. Germain, která mj. zakazuje Rakousku, aby se připojilo k Německu

 • 16. února 1920 - nově zvolené Národní shromáždění ukončilo krátkou republikánskou kapitolu a vyhlásilo v Maďarsku opět království - vykonávání královské moci však bylo prohlášeno za přerušené, královým "zástupcem" měl být "správce říše" - byl jím admirál Mikuláš Horthy

 • 1. března 1921císařovně Zitě Bourbonsko-Parmské se narodila druhá dcera, Charlotta

 • 25. března-6. dubna 1921 - Karlův první pokus o restauraci Habsburků v Maďarském království

 • 20. října-1. listopadu 1921 - Karlův druhý pokus o restauraci Habsburků v Maďarském království, kterého se účastnila i císařovna Zita

 • 1. listopadu-19. listopadu 1921 - přesun císařského páru na ostrov Madeira

 • 4. listopadu 1921 - maďarské Národní shromáždění se usneslo: "Suverénní práva krále Karla IV. zanikla." - zároveň však bylo proklamováno, že království jako instituce existuje dál

 • 9. března-14. března 1922 - při vycházkách se císař Karel nachladil a onemocněl zápalem plic

 • 21. března 1922 - až nyní byl ke Karlovi přivolán doktor Monteiro

 • 1. dubna 1922 - po těžkém průběhu nemoci císař Karel I. ve 12 hodin 23 minut umírá

 • 5. dubna 1922 - tělo císaře Karla bylo uloženo do rakve - byl pohřben ve Funchalu v kostele na Monte

 • 31. května 1922 - císařovně Zitě se narodila třetí dcera, Alžběta

 • 3. listopadu 1949 - začíná beatifikační proces císaře Karla

 • 14. března 1989 - umírá Karlova žena císařovna Zita Bourbonsko-Parmská

 • 3. října 2004 - papež Jan Pavel II. rozhodl pozvednout služebníka Božího Karla "ke cti oltářů" - úsilí o kanonizaci trvalo dlouhých 81 let