Hodnocení literatury

Reformy Marie Terezie a Josefa II. (nejen v českých a moravských zemích) - Josef Frais

Nakladatelské údaje: Třebíč: Akcent, 2005 Rozsah: 156 s. Anotace: Kniha Josefa Fraise se zabývá vládou císařovny Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Popisuje celkovou politickou situaci v mocnářství, ale především čtenářům přibližuje význam reforem zaváděných oběma panovníky. Podrobně...

Osvícenství choromyslného císaře, aneb, Zklamal Josef II. ve všem, co podnikl? - Josef Šváb

Nakladatelské údaje: Olomouc: Společnost J. L. Fišera v Olomouci, 2007 Rozsah: 96 s. Anotace: Není Hodnocení: 2/10 Komentář k hodnocení: V dnešní době jsou tvrdě odsuzovány chvalozpěvné publikace, které byly sepisovány na oslavu daného panovníka (případně historické osobnosti). Stejně...

Josef II. - Luboš Taraba

Nakladatelské údaje: Praha: Epocha, 1999 Rozsah: 191 s. Anotace: Josef II. z rodu habsbursko-lotrinského (13. 3. 1741 - 20. 2. 1790), od roku 1780 český a uherský král, od 1765 císař Svaté říše římské německého národa a spoluvladař své matky Marie Terezie, patří mezi nejznámější a...