Fotogalerie

 

Svatba arcivévody Josefa s Isabelou Parmskou 6. října 1760 - autor Martin van Meytens

 

 

Cesta císaře Františka I. a jeho syna Josefa do Frankfurtu nad Mohanem za účelem volby císaře Svaté říše římské národa německého 29. března 1764 - autor Johann Dallinger von Dalling

 

 

Volba arcivévody Josefa na císaře Svaté říše římské národa německého ve Frankfurtu nad Mohanem - autor Martin van Meytens

 

 

Portrét Josefa II. jako císaře Svaté říše římské národa německého - autor Josef Hickel

 

 

Portrét Josefa II. a jeho mladšího bratra Petra Leopolda, vévody toskánského - autor Pompeo Batoni

 

 

Toleranční patent z roku 1781

 

 

Císař a král Josef II. na poli u Slavíkovic na Moravě, kde slavnostně vyoral brázdu

 

 

Dukát císaře Josefa II. z roku 1787

 

 

Kontrast hrobky Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského (vzadu) a jejich syna císaře a krále Josefa II. (vpředu)

 

 

Socha Josefa II. v Uničově

 

 

Zdroje obrázků:

  • www.cs.wikipedia.org
  • www.en.wikipedia.org
  • www.de.wikipedia.org