Vážení návštěvníci,

 

ještě předtím, než se pustíte do prohledávání a zkoumání těchto webových stránek, chtěli bychom Vám sdělit několik slov úvodem.

 

Tento web slouží k poznání nedávné historie, která nás však neustále doprovází a tím přímo či nepřímo ovlivňuje. Každý z nás by měl znát historii své země, protože historie nám neukazuje jen časy dávno minulé, ukazuje nám také uvažování a způsob jednání lidí v tehdejší době. Toto jednání na nás působí i dnes. Dodnes se vedou různé spekulace a vydávají různé publikace typu "Co by se stalo, kdyby...". I to je důvod, proč tyto stránky vznikly.

 

Smyslem těchto stránek není nikoho poučovat. Naším úkolem je zobrazit dobu, na kterou by měl být každý národ, který se v této době a v této zemi utvářel, hrdý. Bohužel, ne vždy tomu tak je.

 

Česká společnost (i společnost slovanská) tuto dobu dosud ne plně doceňuje. A přitom právě český národ se v této době utvářel. A přesto je nám neustále vtloukáno, že nejkrásnější dobou je doba První republiky. Doba následující po rozpadu Rakousko-Uherska není špatná, musíme si však přiznat, že je jiná a to podstatně. Účelem těchto webových stránek není kritizovat období První republiky a dále, účelem je zobrazit období Habsburské monarchie od vlády císaře Josefa II. po její definitivní rozpad.

 

Věříme tedy, že návštěvníka uspokojíme informacemi na těchto stránkách a že najde vše, co potřebuje pro uspokojení své duše.

 

Jiří Pánek