Hodnocení literatury

Život v českých zemích za Františka Josefa I. - Hana Kneblová

Nakladatelské údaje: Praha: Brána, 2017 Rozsah: 184 s. Anotace: Autorka úspěšných knih Život českých panovníků a Život v českých zemích ve středověku se tentokrát zaměřila na novější dějiny. Na dobu císaře Františka Josefa I., který vládl v letech 1848 až 1916, dnes vzpomínáme s nostalgií. Jaká ale...

František Josef I. - sto let od smrti - Jindřich Dejmek a kol.

Nakladatelské údaje: Praha: Institut Václava Klause, 2017 Rozsah: 132 s. Anotace: Sto let od smrti rakouského císaře Františka Josefa I. je výročím, které stojí za hlubší reflexi. Františkova smrt předznamenává pozdější pád habsburské rakousko-uherské monarchie, kterou silně otřásala řada...

František Josef I.: císař rakouský a král uherský - Michaela a Karl Vocelkovi

Nakladatelské údaje: Praha: Paseka, 2017 Rozsah: 414 s. Anotace: Málokterý monarcha splývá s představou domnělých „starých dobrých časů“ jako poslední habsburský císař František Josef I. (1830–1916). V moderně a čtivě pojatém životopise není však pro nostalgii místo. Představuje muže v centru...

Viribus Unitis: císař a jeho dvůr: nový pohled na Františka Josefa - Martina Winkelhoferová

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2011 Rozsah: 237 s. Anotace: Dvůr císaře Františka Josefa byl nejvznešenější a nejstarší v Evropě. Byl to však také obrovský hospodářský komplex, domov a pracoviště téměř 2000 lidí. Císařská rodina, aristokracie, dvorští úřadníci, důstojníci a...

Solná princezna: tajná milenka císaře Františka Josefa - Hubert Pointinger

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 2009 Rozsah: 156 s. Anotace: Císař František Josef I. měl ve svém životě několik milenek. Známá je jeho avantýra s Annou Nahowski a Kateřinou Schrattovou. O jeho zvláště vroucím vztahu s Terezií Pointingerovou, dcerou majitele usedlosti u Mondsee,...

František Josef I.: Život císaře slovem i obrazem - Juliana Weitlanerová

Nakladatelské údaje: Vitalis, 2016 Rozsah: 80 s. Anotace: Císař František Josef I. vtiskl době svého panování výraznou pečeť a stal se posléze ztělesněním starého Rakouska 19. století. Pozvednut na trůn v roce 1848 jako mladý princ, vládl císařství pevnou rukou plných 68 let. Přes...

František Josef I.: nikdy nekorunovaný český král - Jiří Pernes

Nakladatelské údaje: Praha: Brána, 2005 Rozsah: 495 s. Anotace: Jednou z výrazných historických osobností, která zásadním způsobem zasáhla do vývoje české společnosti, je předposlední rakousko-uherský panovník, císař František Josef I. z rodu habsbursko-lotrinského. Jeho osud je těsně...

František Josef I. - Otto Urban

Nakladatelské údaje: Praha: Argo, 1999 Rozsah: 297 s. Anotace: Vynikající biografie předposledního rakouského císaře, jenž svou více než čtyřicetiletou vládou určoval dějiny střední Evropy ve druhé polovině 19. století. Urban se v této knize pokusil vykreslit bohatý portrét tohoto...

Císař František Josef zcela privátně - Josef Korzer-Cachée

Nakladatelské údaje: Praha: Brána, 1996 Rozsah: 169 s. Anotace: "Vy se máte, vy si můžete chodit do kavárny!" jsou císařova slova, která kdysi s povzdechem adresoval jistému novináři. Výrok napovídá, jak nemožné pro císaře bylo dopřát si některá soukromá potěšení. Kniha se věnuje vzácným...

Císař František Josef I.: jeho život - jeho doba - Franz Herre

Nakladatelské údaje: Praha: Ikar, 1998 Rozsah: 430 s. Anotace: FRANTIŠEK JOSEF I. Symbol rakouského císařství Schönbrunn, 18. srpna 1830, 9:45 ráno: Habsburský trůn má následníka. Zaznívá 21 dělových salv, stráže dávají za zvuku bubnů k poctě zbraň. Novorozeně dostalo při křtu 20. srpna...
1 | 2 >>