Fotogalerie

 

Arcivévodkyně Žofie se svým prvorozeným synem arcivévodou Františkem Josefem Karlem.

 

Mladý císař František Josef I. v uniformě polního maršála - namalován roku 1851

 

Atentát maďarského krejčovského tovaryše Jánose Libényiho na císaře Františka Josefa I. 18. února 1853 - namaloval Johann Josef Reiner

 

Císař František Josef I. v uniformě uherského husara roku 1853 - obraz namaloval Miklós Barabás

 

Císař František Josef I. se svou rodinou na fotce z roku 1861

 

Císař František Josef I. ve slavnostní uniformě polního maršála - obraz namaloval Franz Xaver Winterhalter roku 1865

 

Císař a císařovna jsou v Budě korunováni na uherského krále a uherskou královnu - 8. června 1867

 

Císař František Josef I. se účastní slavnostní Jubilejní výstavy roku 1891 v Praze

 

Uherský král a uherská královna se roku 1896 zúčastňují oslav tisíci let od příchodu Maďaru na dnešní území

 

Císař František Josef I. slavnostně při otevření mostu císaře Františka dne 14. června 1901

 

František Josef I. na smrtelném loži v listopadu roku 1916

 

Hrob císaře Františka Josefa I. v Kapucínské kryptě ve Vídni

 

Zdroje obrázků:

  • cs.wikipedia.org
  • en.wikipedia.org