Chronologie

 

 • 12. února 1768 - Marii Ludovice Bourbonsko-Španělské a toskánskému vévodovi Leopoldovi (bratr císaře Josefa II.) se narodil syn František Josef Karel

 • 1774 - vychovatelem arcivévody Františka Josefa Karla se stal František z Pauly hrabě Colloredo-Wallsee

 • léto 1784 - výchovy šestnáctiletého arcivévody Františka se ujímá císař Josef II. - příjezd do Vídně

 • 6. ledna 1788 - arcivévoda František Josef Karel si vzal svou první manželku Alžbětu Vilemínu Württemberskou

 • 1789 - ve Francii propuká Velká francouzská revoluce

 • 18. února 1790 - umírá první manželka arcivévody Františka Josefa Karla Alžběta Vilemína Württemberská

 • 20. února 1790 - umírá císař Josef II. a na trůn nastupuje Františkův otec císař Leopold II.

 • 19. září 1790 - arcivévoda František Josef Karel si vzal svou druhou manželku Marii Terezii Neapolsko-Sicilskou

 • 9. října 1790 - Leopold II. je ve Frankfurtu nad Mohanem korunován císařem Svaté říše římské národa německého

 • 1791 - korunovace Leopolda II. na uherského a posléze na českého krále

 • 1. března 1792 - smrt císaře Leopolda II. - na trůn nastupuje František

 • 1792 - Francie vyhlásila válku Rakousku

 • 6. června 1792 - korunovace Františka na krále uherského

 • 14. července 1792 - zvolen císařem Svaté říše římské národa německého jako František II.

 • 9. srpna 1792 - korunovace Františka na krále českého

 • leden 1793 - druhé  dělení Polska - bez účasti Rakouska

 • 21. ledna 1793 - popraven francouzský král Ludvík XVI.

 • 17. dubna 1793 - narození arcivévody Ferdinanda (budoucí císař Ferdinand I.)

 • 16. října 1793 - popravena francouzská královna Marie Antoinetta (Františkova teta)

 • 1795 - třetí dělení Polska - Rakousko získalo město Krakov

 • 1795-1797 - válka Rakouska, Velké Británie, Holandska, Španělska, Neapolska, Toskánska a Benátska proti Francii - koalice poražena - mírová smlouva z Campo Formida

 • 1802 - Napoleon jmenován doživotním konzulem ve Francii

 • 18. května 1804 - Napoleon se prohlásil císařem Francouzů

 • 11. srpna 1804 - František přijímá titul dědičného rakouského císaře (jako František I.)

 • 2. prosince 1804 - korunovace Napoleona na francouzského císaře

 • 1805 - po bitvě u Ulmu obsazena Vídeň

 • 2. prosince 1805 - bitva tří císařů u brněnského Slavkova - porážka rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I. - prešpurský mír

 • 1. srpna 1806 - vytvořen Rýnský spolek - zánik Svaté říše římské národa německého

 • 13. dubna 1807 - umírá druhá manželka císaře Františka I. Marie Terezie Neapolsko-Sicilská

 • 6. ledna 1808 - císař František I. si vzal svou třetí manželku Marii Ludoviku Modenskou

 • 1809 - další válká Rakouska proti Francii - bitva u Aspernu (21. května - vítězství Rakouska) - bitva u Wagramu (4. července - porážka Rakouska) - Schönbrunnský mír

 • 11. března 1810 - svatba francouzského císaře Napoleona I. s nejstarší dcerou rakouského císaře Františka I. Marií Louisou

 • 1811 - státní bankrot Rakouska

 • 1. června 1811 - vyhlášení Všeobecný občanský zákoník

 • květen 1812 - ples v Drážďanech, na který byl pozván i císařský pár

 • prosinec 1812 - porážka francouzské armády (krach ruského tažení)

 • 16.-18. října 1813 - bitva národů u Lipska, ve které byla Francie poražena

 • 31. března 1814 - vojska Rakouska, Pruska, Velké Británie a Ruska dobývají Paříž (Napoleon uprchl)

 • 21. června 1814 - triumfální návrat císaře Františka I. do Vídně

 • září 1814-červen 1815 - koná se vídeňský kongres

 • 1816 - založena Rakouská národní banka

 • 7. dubna 1816 - umírá třetí manželka císaře Františka I. Marie Ludovika Modenská

 • 10. listopadu 1816 - císař František I. si vzal svou čtvrtou manželku Karolínu Augustu Bavorskou

 • 1817 - cesta po Františkových provinciích (Slezsko, Čechy, Uhry, Halič, Sedmihradsko, Uhry, Lombardsko, Benátsko, Dalmácie)

 • 1821 - kníže Metternich povýšen na dvorního a státního kancléře

 • 1824 - sňatek Františkova syna Františka Karla s Žofií Bavorskou

 • 1826 - těžká nemoc císaře Františka I.

 • 18. srpna 1830 - narození arcivévody Františka Josefa (budoucí císař František Josef I.)

 • podzim 1834 - účast na moravských manévrech - onemocnění bronchitidou a zápalem plic

 • únor 1835 - císař František I. radí svému synovi a následníkovi Ferdinandovi, jak má panovat

 • 2. března 1835 - smrt rakouského císaře Františka I. - nástup jeho syna Ferdinanda

 • 9. února 1873 - umírá čtvrtá manželka císaře Františka I. Karolína Augusta Bavorská