Historické perličky

Nová země

03.03.2017 22:28
V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století postihla evropské státy horečka koloniálně expandovat. Té podlehly i takové státy jako Německo či nově sjednocená Itálie. Avšak ani Rakousko-Uhersko nebylo výjimkou, i když velice skromnou. Na rozdíl od ostatních států však byly tyto...

Miramar(e)

03.03.2017 20:52
Nejznámější stavbou spojenou s osobností arcivévody Ferdinanda Maxmiliána, pozdějšího mexického císaře, je zámek Miramare západně od Terstu a nedaleko Jaderského moře. Tento název je však pozdějšího data a dnes ho používají Italové. Jméno, které dal arcivévoda svému budoucímu sídlu a zámku zní...