Literatura

 

Milada Sekyrková, 7. 9. 1836: Ferdinand V.: poslední pražská korunovace, n. Havran, Praha 2004, 189 s.

 

Martin Aschenbrenner, Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884), n. Mgr. Martin Aschenbrenner, Česká Lípa 2015, 167 s.

 

Gerd Holler, Ferdinand I.: poslední Habsburk na Pražském Hradě: spravedlnost pro císaře, n. Brána, Praha 1998, 195 s.

 

Jaroslav Sojka, Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, n. Správa Pražského hradu, Praha 2012, 351 s.

 

Poznámka: I přesto, že se neustále snažíme doplňovat články, především bibliografii, vždy podle nejnověji vydaných publikací, není v našich silách čerpat ze všech zde uvedených knih. U daného článku je vždy uvedena použitá literatura. Knihy zde uvedené mají čtenáři rozšířit obzory o daném tématu. Děkujeme za pochopení.