Ferdinand I.

               Rakouský císař Ferdinand I. (král český jako Ferdinand V.) patřil v době panování k nejoblíbenějším císařům Habsburské monarchie. Už jen proto, že svou povahou působil občasné potíže.

               Jeho otec, císař František I., dlouho váhal, zda má v jeho případě upřednostnit primogenituru, ale protože Ferdinandův bratr František Karel trpěl podobnými problémy s psychikou, usedl na trůn nakonec Ferdinand.

               Ferdinand jako císař působil dosti mírně. V širší veřejnosti se mu dostalo přízviska dobrotivý pro svou milou a hodnou povahu.

               Nejdůležitějším rokem jeho vládnutí, ale také posledním jeho rokem v postavení vladaře Habsburské monarchie, se stal revoluční rok 1848. V něm byl dobrotivý císař Ferdinand hodnocen velmi dobře, alespoň z řad širší veřejnosti. Přesto jeho dobrosrdečná povaha donutila nejvyšší rakouské představitele, vedené arcivévodkyní Žofií (manželka Ferdinandova bratra Františka Karla), k tomu, aby se postarali o jeho sesazení z trůnu. Stalo se tak 2. prosince 1848 ve prospěch svého synovce Františka Josefa, který tak nastoupil na trůn jako císař František Josef I.