Články

100 let a ticho? Možná.

08.11.2016 21:26
              Je listopad roku 1916 a Velká válka, do které brzy zasáhne i Amerika (nepočítáme-li kolonie zúčastněných evropských států), zuří v Evropě dlouhé dva roky. Císař František Josef I., který vládne v Podunajské...

A kde je Otto?

09.10.2016 21:02
              Směšně položená otázka, na kterou český čtenář nedostává doposud žádnou odpověď. Dobrá, položím otázku jinak: Kde máme životopis našeho „posledního“ (zde uvádím uvozovky, protože existuje ne zrovna malá skupina lidí, kteří považují současnou hlavu...

Nástup Františka Ferdinanda na rakouský trůn, aneb definitivní rozpad Habsburské monarchie

31.10.2015 16:55
              Mezi historiky existuje určité nepsané pravidlo, které však tím, že není psané, není ani vždy dodržované. Historik by si nikdy neměl klást otázky typu „kdyby“. Co by se stalo, kdyby nebyl zabit Václav III. a Přemyslovci tak...

Nejčešštější král

31.05.2015 23:19
              Za výše zmíněný nadpis bych se z hlediska českého jazyka měl omluvit, nicméně na něm trvám. Jednak, ač jsem vystudoval český jazyk, proto, že lepší pojem, který by vystihoval panovníka, o kterém se budu více rozepisovat,...

Rakousko jako poslední pojítko našeho národa a našich zemí

29.12.2014 21:32
              Ano, bylo to tehdy naposledy. Neznamenalo to „jen“ mít panovníka, monarchu, znamenalo to i uvědomění si, kam patříme. Dnes, stejně jako po rozpadu monarchie Rakousko, svou identitu stále hledáme. Nejsme sžiti s tímto umělým výtvorem, který nám...