8 podmínek pro zveřejnění Vašeho článku

  1. Článek musí být řádně nadepsán (dle zvoleného tématu).

  2. Rozsah článku není stanoven, záleží na autorovi.

  3. Článek by neměl obsahovat gramatické chyby či překlepy.

  4. Článek musí být podepsán (celé jméno autora). Jméno autora bude i u článku.

  5. Článek nesmí být agresivní a nesmí působit urážlivě (diskutabilní články jsou vítány).

  6. Článek se musí dotýkat tématu "Poslední Habsburkové" (je však možný i přesah do současnosti - např. článek věnující se monarchii...)

  7. Uveřejněný článek lze na žádost autora pozastavit či smazat.

  8. Správce webu si vyhrazuje právo nezveřejnit články, které nebudou splňovat tyto podmínky. Správce webu si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.


Pokud Vaše články splňují tyto podmínky a chcete, aby byly uveřejněny na webu www.poslednihabsburkove.com, zašlete je na naši emailovou adresu posledni.habsburkove@centrum.cz.
 
Těšíme se na Vaši tvořivost.