Autoři

 

Zde naleznete stručné životopisy autorů, kteří se věnují tomuto tématu, tedy období konce 18. století až do roku 1918 (i později).

 

Jednotlivé informace se budeme snažit průběžně aktualizovat, nicméně je možné, že z důvodu neaktuálních odkazů bude tato skutečnost činit určité problémy. Proto se za vzniklé potíže předem omlouváme.

Životopisy

Mádrová Kamila

05.11.2015 19:54
Mgr. Kamila Mádrová vystudovala archivnictví a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době je tamtéž doktorandkou na Ústavu světových dějin. Zabývá se úlohou následníků trůnu Rakouska-Uherska, zejména jejich vzděláním a pozdějšími postoji k řešení...

Magenschab Hans

03.12.2015 18:59
Hans Magenschab, narozen 1939, studoval práva a politické vědy ve Vídni a v Salcburku. Je novinář a autor řady televizních pořadů, působí jako šéfredaktor listu Furche a politického magazínu Wochenpresse. Do roku 2004 řídil tiskový a informační odbor prezidentské kanceláře a byl tiskovým...

Novák Milan

12.10.2015 11:28
PhDr. Milan Novák narozen r. 1954 je správce zámku Brandýs nad Labem, realizátor kulturně historických projektů, z nichž zejména Audience u císaře Karla I. je mezinárodně navštěvovanou akcí. Za zásluhy o tradice národů střední Evropy mu v roce 2006 JCKV Dr. Otto Habsburský udělil Pamětní kříž...

Pernes Jiří

12.10.2015 10:19
Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. se narodil 4. července 1948 ve Svitavách. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnešní Masarykova univerzita) v Brně, obor historie-český jazyk, a postgraduálně muzeologii. Pracoval jako odborný pracovník v Moravském muzeu...

Praschl-Bichlerová Gabriele

03.12.2015 18:29
Gabriele Praschl-Bichlerová narozena 1958 ve Vídni. Vystudovala dějiny literatury a umění, napsala řadu knih o Habsburcích a jiných historických tématech. Od roku 1989 pracuje jako spisovatelka na volné noze, většinu času tráví bádáním v archivech. Pravidelně pořádá výstavy ke kulturním...

Rak Jiří

04.11.2016 08:34
PhDr. Jiří Rak, Ph.D. se narodil 7. února 1947 v Praze. Absolvoval obor archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval mimo jiné v Národním muzeu, Československém filmovém ústavu a od roku 1991 přednáší na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Publikoval spolu...

Schäfer Martin

03.12.2015 18:56
Martin Schäfer je germanista a erudovaný znalec dějin umění. Předmětem jeho hlavního zájmu jsou dějiny bavorské wittelsbašské dynastie, o čemž svědčí vydaný životopis rakouské císařovny Alžběty (kniha Sissi – česky 1993) a četné studie.   Zdroje: přebal knihy Sissi

Sekyrková Milada

09.11.2015 16:33
PhDr. Milada Sekyrková, CSc., narozena roku 1966, je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí v Národním technickém muzeu v Praze a Výzkumném centru pro dějiny vědy, přednáší na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Publikuje v oboru dějin vědy,...

Sévillia Jean

12.10.2015 11:15
Jean Sévillia narozen r. 1952 je francouzský spisovatel a publicista. Kromě úspěšných publikací, které se zabývají spíše teoretickými otázkami historie (Intelektuální terorismus, 2000; Historicky korektní, 2003; Morálně korektní, 2007), se podílel i na kontroverzním sborníku Černá kniha...

Tomáš Jiří

14.11.2017 11:26
Jiří Tomáš se narodil v Praze roku 1944. Pracoval jako redaktor v okresních Novinách Jablonecka, krajském deníku Svoboda a v Mladé frontě. Po zákazu činnosti v hromadných sdělovacích prostředcích působil v jedno ze státních nakladatelství. V roce 1990 založil soukromé...
<< 1 | 2 | 3 >>