Autoři

 

Zde naleznete stručné životopisy autorů, kteří se věnují tomuto tématu, tedy období konce 18. století až do roku 1918 (i později).

 

Jednotlivé informace se budeme snažit průběžně aktualizovat, nicméně je možné, že z důvodu neaktuálních odkazů bude tato skutečnost činit určité problémy. Proto se za vzniklé potíže předem omlouváme.

Životopisy

Bestenreinerová Erika

09.11.2015 16:17
Erika Bestenreinerová se narodila roku 1926 v Rakousku. Vystudovala němčinu a romanistiku. Po jejím absolvování pracovala jako novinářka na volné noze a publicistka. Proslavila se historickými biografiemi, a to zejména v důležitých osobností mezi hlavními evropskými dynastiemi 19. a 20....

Demmerleová Eva Eleonore

12.10.2015 11:01
Eva Eleonore Demmerleová narozena v roce 1967, vystudovala ekonomii, politiku, dějiny a katolickou teologii. Dlouhou dobu byla mimo jiné i tiskovou mluvčí Otty Habsburského. Z jejího díla jmenujme Císař Karel I.: blaze těm, kdo působí pokoj (česky 2006) a Habsburkové: dějiny jedné dynastie (česky...

Egghardtová Hanne

05.11.2015 20:02
Hanne Egghardtová se narodila roku 1948 v Mariazell v Rakousku. Studovala germanistiku a turečtinu ve Štýrském Hradci a v Istanbulu. Od roku 1970 pracuje ve Vídni jako tlumočnice, novinářka a spisovatelka. Z její tvorby zmiňme Vyděděnci z rodu Habsburků: císař nebyl ušetřen opravdu...

Galandauer Jan

12.10.2015 10:23
Docent PhDr. Jan Galandauer, DrSc. (narozen r. 1936 v Brně) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Specializace:  české dějiny a dějiny habsburské říše od poloviny 19. století do r. 1918 se zvláštním zaměřením na biografie. Nejvýznamnější díla: Bohumír Šmeral 1880-1914...

Griesser-Pečarová Tamara

12.10.2015 11:34
Tamara Griesser-Pečarová, narozena r. 1947 v Lublani, studovala v New Yorku, Paříži a Suffolku. Studium dějin ukončila na Vídeňské univerzitě roku 1973. Ve svých článcích a statích se zabývá především zánikem rakousko-uherské monarchie a počátky Rakouské republiky. Jediné dílo přeložené do češtiny...

Grössingová Sigrid-Maria

03.12.2015 18:53
Dr. Sigrid-Maria Grössingová se narodila v roce 1939 v bavorském Sulzbach-Rosenbergu. Studovala ve Vídni a Salcburku germanistiku a historii. Řadu let působila jako středoškolská učitelka v Rakousku a Německu. Od roku 1986 se věnuje výhradně spisovatelské kariéře. Všechny její knihy...

Hamannová Brigitte

09.11.2015 16:37
Brigitte Haman, renomovaná autorka historických biografií, se narodila roku 1940 v Essenu. Vystudovala historii a germanistiku v Münsteru a ve Vídni. Svou disertační práci o habsburském korunním princi Rudolfovi později přepracovala jako úspěšnou biografii Rudolf, korunní princ a rebel...

Herre Franz

03.12.2015 18:57
Franz Herre, narozen v roce 1926 ve Fischenu v bavorském Allgäu, absolvoval v roce 1949 studium moderních dějin u Franze Schnabela v Mnichově. Poté působil jako redaktor, naposled – od roku 1962 do roku 1981 – jako vedoucí hlavní politické redakce rozhlasové stanice Deutsche...

Kindermann Dieter

12.10.2015 11:37
Dieter Kindermann je 40 let politickým redaktorem v Kronen Zeitung. Napsal téměř tisíc reportáží s význačnými současníky a vynikajícími historiky k dějinám Rakouské republiky a církve od roku 1918 po dnešek. Je pokládán za osobního přítele rodiny Habsburků. Papež Jan Pavel II. ho roku 2003...

Křen Jan

09.11.2015 17:39
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., narozen roku 1930, je jedním z čelných představitelů nejstarší generace českých historiků. Svým dílem se účastnil obrody české historiografie v 60. letech. Za to mu byla v následujících dvaceti letech zakázána veškerá vědecká činnost a pracoval jako...
1 | 2 | 3 >>