Literatura

 

Friedrich Weissensteiner, František Ferdinand: krůček od trůnu, n. Ikar, Praha 2013, 223 s.

 

Jan Galandauer, František Ferdinand d'Este - následník trůnu, n. Paseka, Praha a Litomyšl 2000, 353 s.

 

Beate Hammondová, Největší milostný příběh na dvoře habsburském: František Ferdinand a Žofie Chotková, n. Ikar, Praha 2004, 205 s.

 

Jiří Pernes, O trůn a lásku: dramatický život a tragická smrt Františka Ferdinanda d'Este, n. Brána, Praha 2007, 261 s.

 

Park Jeho císařské a královské Výsosti nejjasnějšího pana arcivévody Františka Ferdinanda Rakouského-Este na Konopišti, n. Spolek přátel Konopiště, Konopiště 2012, 29 s.

 

Rudolf Mihola, Tajemství Konopiště, n. Start, Benešov 2007, 103 s.

 

Bořivoj Indra, Tajemství paravánu následníka trůnu: neznámá sbírka pohlednic arcivévody Františka Ferdinanda z let 1896-1904, n. Havran, Praha 2004, 254 s.

 

Greg King, Sue Woolmansová, Vražda arcivévody: Sarajevo 1914 a příběh lásky, který změnil svět, n. Bourdon, Trnová 2017, 457 s.

 

Vilém Němec, Vysoký pán konopišťský aneb Nelichotivý portrét následníka trůnu Františka Ferdinanda D'Este, n. Madagaskar, Jihlava 1996, 134 s.

 

Erika Bestenreiner, Zakázaná láska u císařského dvora, n. Víkend, Líbeznice 2012, 303 s.

 

Jaroslav Werstadt, Zápas Františka Ferdinanda o záchranu habsburské monarchie, n. Historický klub, Praha 1991, 76 s.

 

Poznámka: I přesto, že se neustále snažíme doplňovat články, především bibliografii, vždy podle nejnověji vydaných publikací, není v našich silách čerpat ze všech zde uvedených knih. U daného článku je vždy uvedena použitá literatura. Knihy zde uvedené mají čtenáři rozšířit obzory o daném tématu. Děkujeme za pochopení.