Historické perličky

Jméno loďky

04.02.2018 21:32
Zajímavá kuriozita se stala v době, kdy se arcivévoda František Ferdinand d’Este ještě léčil ze zákeřné tuberkulózy. Léčba probíhala na mnoha místech, mimo jiné také v Egyptě a ostrovech v Jaderském moři. Právě na jednom z nich, na ostrově Lussin, arcivévoda (možná náhodou,...

Oblíbená jídla arcivévody Františka Ferdinanda d'Este

23.04.2017 14:58
Arcivévoda František Ferdinand d’Este neměl nějaké vysoké nároky, co se týče jeho stravování. Dle slov jeho hlavního kuchaře Roberta Dorého si nejvíce pochutnal „na vařené hovězí špičce, šťavnaté uzené pečeni se zelím, vepřové pečeni nebo plíčkách na smetaně s knedlíkem“. Rád si také bral na...

Ženský pohled na vojnu

03.03.2017 22:37
Žofie Chotková byla pro svého manžela arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este vším. V mnoha případech se stala i jeho rádcem, což však také vzbuzovalo obavy z ovlivňování. Když v létě roku 1908 František Ferdinand diskutoval se svými poradci o anexi Bosny a Hercegoviny...

Skolení bílého jelena

03.03.2017 21:06
Podle staré lovecké pověsti znamená skolení bílého jelena brzkou smrt. Smrt bílého jelena je nejčastěji spojována s Františkem Ferdinandem d’Este, který jej údajně skolil na svém zámku Konopišti těsně před tím, než odjel do Bosny a Hercegoviny, tedy v červnu 1914. Tato pověst je však poměrně...

První cesta novomanželů

03.03.2017 21:06
První cestou nového manželského páru arcivévody Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, nepočítáme-li pobyt na Konopišti, byla cesta do Löllingu v Korutanech, kde měl František Ferdinand lovecký zámeček. Při těchto příležitostech podnikali mnoho neohlášených cest a celodenních výletů. O jednom...

Bruslení

03.03.2017 21:05
Z neobvyklých sportů 19. století (myšleno pro aristokratickou společnost) vyniká pravděpodobně bruslení. Většiny panovníky i aristokraty byl tento sport tvrdě odsuzován (např. německý císař Vilém II. zakázal své sestřenici Luise Žofii bruslit, protože se to pro princeznu nehodí). Našli se ale...

Nová země

03.03.2017 21:04
V druhé polovině 19. století a na počátku 20. století postihla evropské státy horečka koloniálně expandovat. Té podlehly i takové státy jako Německo či nově sjednocená Itálie. Avšak ani Rakousko-Uhersko nebylo výjimkou, i když velice skromnou. Na rozdíl od ostatních států však byly tyto...

Z Deníku mé cesty kolem zeměkoule 1892-1893

03.03.2017 21:03
Jedním z největších dobrodružství, které arcivévoda František Ferdinand d’Este podnikl, byla cesta kolem světa. Tu absolvoval mezi lety 1892-1893. V roce 1895 vyšel tiskem jeho deník z této cesty. V něm se můžeme dozvědět o úžasných dobrodružstvích, které František Ferdinand...

Význam dopisování

03.03.2017 21:02
Abychom pochopili raný vztah arcivévody Františka Ferdinanda a Žofie Chotkové, který byl založen na tajemném dopisování, musíme si vyložit význam dopisování a vůbec celé komunikace mezi lidmi v tehdejší době. Pokud by si chtěl muž popovídat s cizí ženou, měl příležitost pouze jednou ročně...

Následník proti královi

03.03.2017 21:01
V květnu 1910 zemřel anglický král Eduard VII. Jeho pohřbu se zúčastnil i následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand d’Este. Ačkoli se mu nepodařilo prosadit i svou manželku Žofii Chotkovou, na cestě se rozhodně nenudil. Více zaznamenala Beate...
1 | 2 >>